Εκδόσεις του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.

Από τις διασωζόμενες μελέτες-εκδόσεις ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 • Πρακτικά Συνεδρίων Σταθμών Κοινωνικών Βοηθειών Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Αθήνα, 1961
 • Θέματα κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια των Σταθμών Κοινωνικών Βοηθειών, Αθήνα, 1962
 • Κ. Καλαντζή, Ο ρόλος του θεραπευτού παιδαγωγού στην ψυχιατρική ομάδα, Αθήνα, 1963
 • Άννα Πιπινέλη-Ποταμιάνου, Προσωπικότης και κοινωνική συμμετοχή στην Ελλάδα, 1964
 • Άννα Πιπινέλη-Ποταμιάνου, Μεθοδικαί Αναπροσαρμογαί εις την Εκπαιδευτικήν Εμπειρίαν. Αθήνα 1964
 • "Το Στουπάθειον", Κέντρον Θεραπευτικής Παιδαγωγικής, Αθήναι 1964
 • E. Kalogeropoulou, P. Matathia, Cooperating with Government Organizations, C.H.M.R., 1965
 • F. Karapanou: La consultation Psychiatrique, C.H.M.R. Athens ,1966
 • Π. Ματαθία, Η κοινωνική εργασία στην θεραπευτική φάση, Αθήνα, 1966
 • Ε. Καλογεροπούλου και Π. Ματαθία: Μελέτη επί περιπτώσεων Ψυχοθεραπείας Συμβουλευτικού Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
 • Α. Βαρελτζίδης, Αγχώδεις αντιδράσεις νεανικής ηλικίας συνοδευόμενες με ψυχικήν νόσον γονέων, Αθήνα 1966
 • F. Carapanou et A. Potamianou, Genese et évolution de deux fantasmes ou cours de la thérapie d‘ un enfant Psychotique, Revue de Neuropsychiatrie infantile 1967, 15. no 1-2
 • Pipineli-Potamianou, Utilization of research findings in developing a community of Mental Health Service, Athens 1967
 • Χ. Λεούση – Α. Μιχαλοπούλου, Ψυχολογικά δεδομένα εκ της μελέτης περιπτώσεων σχολικής φοβίας, Αθήνα 1968
 • Α. Πιπινέλη-Ποταμιάνου, Α. Μιχαλοπούλου, Προβλήματα σχολικής επιδόσεως, Αθήνα 1968
 • Λ. Πιστικίδου-Δρόσου, "Το Ασκήσιμο Νοητικά Καθυστερημένο Παιδί", Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων
 • "Κοινωνική αποκατάσταση ατόμου με ψυχικές διαταραχές", (επιμ. Γ. Παπαδάτος), Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα, 1987
 • "Ψυχική Υγεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση", (επιμ. Γ. Παπαδάτος), Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα, 1987
 • "Κοινοτική ψυχική υγιεινή, η εναλλακτική πρόταση στην παραδοσιακή Ψυχιατρική", (επιμ. Γ. Παπαδάτος), Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα, 1988
 • Αspects of Preventive Psychiatry. Editor G.N. Christodoulou, Karger, Basel, 1981
 • Topics in Preventive Psychiatry, Editors G.N. Christodoulou, V.P. Kontaxakis, Karger, Basel, 1994
 • Θέματα Προληπτικής Ψυχιατρικής (δυο τόμοι). Επιμέλεια έκδοσης Γ.Ν. Χριστοδούλου, Β.Π. Κονταξάκης, Aθήνα, 1994
 • Ψυχική Υγιεινή & Ψυχική Διαταραχή στην Κοινότητα, Ζητήματα Πρόληψης, Θεραπείας και Εκπαίδευσης (επιμ. Ειρ. Βλαχάκη, Γρ. Μανιαδάκης), Αθήνα 2000
 • Πρώϊμη Ανίχνευση Ψυχικών Διαταραχών στο Γενικό Πληθυσμό. (επιμ. Ειρ. Μαρκουλάκη, Μ.Φ. Τζινιέρη – Κοκκώση, Σ. Πορτινού, Ε.Σ. Τριανταφύλλου, Γ. Χριστοδούλου, Αθήνα 2009
 • Κλίμακα Yale-Brown για την βαθμολόγηση της βαρύτητας και του είδους των συμπτωμάτων ασθενών με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή. (Υ-ΒΟCKS) (επιμ. Γ. Κασβίκης, Ν. Βαϊδάκης, Αθήνα 2012)