Εκπαίδευση-Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΕΨΥΕ (ΑΒΕΚΤ 5.6), Υπηρεσία openABEKT

http://ekepsyelib.openabekt.gr/

 

 

 

 

To Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. είναι φορέας παροχής μέρους  της ειδικότητας ψυχιατρικής και παιδοψυχιατρικής. 

Παρέχει επίσης πρακτική άσκηση  σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Η Επιτροπή  Εκπαίδευσης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. διοργανώνει  ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους ειδικευόμενους ψυχιάτρους και τους ασκούμενους ψυχολόγους. Επιπλέον οργανώνει  εκπαιδευτικά σεμινάρια  για επαγγελματίες που απασχολούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας αλλά και για άτομα με ειδικό ενδιαφέρον (συγγενείς ασθενών, εκπαιδευτικούς κλπ). 

 

Το βιβλίο της κας Δέσπως Κριτσωτάκη για το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.