Τελευταία Νέα

Ενημέρωση

2019-11-27

 Ενημέρωση

Ενημερώνουμε ότι στην υπ αριθ, 4301/04-10-2019    συλλογή   προσφορών  παροχης υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας   επελέγη η εταιρεία  HELLECON SERVICES Ε.Π.Ε.  Επίσης   ότι στην υπ αριθ, 4303/04-10-2019    συλλογή   προσφορών  παροχης υπηρεσιών ιατρού  εργασίας    επελέγη η εταιρεία  HELLECON SERVICES Ε.Π.Ε.
 
  
Εκ  του  ΕΚΕΨΥΕ