Τελευταία Νέα

Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς

2020-04-28

 Η μονάδα θα είναι διαθέσιμη σε επικοινωνία Skype στην διεύθυνση:https://join.skype.com/invite/eK5lPKADCg1t ,  Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 11,00-13,00.