Τελευταία Νέα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού-Διευκρινίσεις

Διαγωνισμοί
2023-01-26

Για να δείτε τη Διακήρυξη ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να δείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να δείτε τις Διευκρινίσεις ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ