ΕΚΕΨΥΕ ΕΚΕΨΥΕ Ορθή Επανάληψη προσωρινού πίνακα για την θέση 402 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/149744;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-11-23T11:20:36Z 2023-11-23T11:20:36Z Ορθή Επανάληψη του προσωρινού πίνακα κατάταξης στην θέση 402 της υπ αριθ. 8171/27-10-2023 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-11-23T11:20:36Z Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της 8171/27-10-2023 πρόσκλησης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/149607;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-11-22T12:14:22Z 2023-11-22T12:14:22Z Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ. 8171/27-10-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-11-22T12:14:22Z Πρόσκληση υπ αριθ. 8171/27-10-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/147530;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-10-27T09:35:15Z 2023-10-27T09:35:15Z Πρόσκληση υπ αριθ. 8171/27-10-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 8 θέσων υπό καθεστώς ΑΠΥ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-10-27T09:35:15Z Διευκρινήσεις αποσφράγισης προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/147020;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-10-18T08:03:09Z 2023-10-18T08:03:08Z Διευκρινήσεις αποσφράγισης προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-10-18T08:03:08Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/146878;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-10-13T12:32:54Z 2023-10-13T12:32:54Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-10-13T12:32:54Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/146869;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-10-13T12:18:00Z 2023-10-13T12:18:00Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-10-13T12:18:00Z ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Εναρμόνιση του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών στις απαιτήσεις του ν. 4961/2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/146843;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-10-13T11:57:59Z 2023-10-13T11:57:58Z ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Εναρμόνιση του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-10-13T11:57:58Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εναρμόνιση του ΕΚΕΨΥΕ με τις απαιτήσεις του ν. 4961/2022 και την παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης από Υπεύθυνο Ασφάλειας ΠΣ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/145115;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-09-14T08:18:56Z 2023-09-14T08:18:24Z Η παρούσα πρόσκληση έχει σκοπό την εξεύρεση αναδόχου προκειμένου ο Φορέας να εναρμονιστεί ως XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-09-14T08:18:24Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου άσκησης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/145096;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-09-14T08:18:56Z 2023-09-14T08:07:54Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς/ων για την ανάδειξη αναδόχου άσκησης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-09-14T08:07:54Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/144819;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-09-05T13:55:23Z 2023-09-05T13:55:18Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-09-05T13:55:18Z Ανακοίνωση Αποτελέσματος Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/144309;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-08-23T10:56:40Z 2023-08-23T10:56:40Z Ανακοίνωση Αποτελέσματος Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ενοικίαση τριών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-08-23T10:56:40Z Επαναληπτική Πρόσκληση υπ αριθ. 6250/23-08-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Ιατρό XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/144271;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-08-23T08:56:16Z 2023-08-23T08:56:16Z Επαναληπτική Πρόσκληση υπ αριθ. 6250/23-08-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Ιατρό XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-08-23T08:56:16Z Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/143510;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-08-10T10:40:08Z 2023-08-10T10:40:08Z Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-08-10T10:40:08Z Τελικός πίνακας κατάταξης της υπ. αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης για τις θέσεις 301, 304, 307, 308 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/142769;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-08-02T10:20:37Z 2023-08-02T10:20:37Z Τελικος πίνακας κατάταξης της υπ αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-08-02T10:20:37Z Πρόσκληση υπ. αριθ 5592/17-07-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/141823;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-07-19T08:21:41Z 2023-07-19T08:21:40Z Πρόσκληση υπ αριθ. 5592/17-07-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Ιατρούς, Ψυχολόγο, XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-07-19T08:21:40Z ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/140948;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-07-05T11:23:42Z 2023-07-05T11:23:42Z Επαναδιακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου μίσθωσης τριών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-07-05T11:23:42Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις με κωδικό 301,304,307 και 308 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/140411;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-06-28T09:18:04Z 2023-06-28T09:14:50Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-06-28T09:14:50Z Ματαίωση διαγωνισμού για την δημιουργία ιστοσελίδας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/139956;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-06-16T10:23:33Z 2023-06-16T10:23:33Z Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την δημιουργία ιστοσελίδας. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-06-16T10:23:33Z Διαγωνισμός για την Δημιουργία ιστοσελίδας στο ΕΚΕΨΥΕ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/138212;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-05-12T10:05:59Z 2023-05-12T10:05:59Z Διαγωνισμός για τη δημιουργία ιστοσελίδας στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών με απ' XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-05-12T10:05:59Z Αναστολή Διορισμών στο ΕΚΕΨΥΕ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/137984;jsessionid=9A9B4046B702811EDCDC97EBD6C6929B 2023-05-09T10:57:17Z 2023-05-09T10:57:17Z Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών λόγω των εκλογών της 21ης Μαϊου 2023 αναστέλονται οι XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-05-09T10:57:17Z