ΕΚΕΨΥΕ ΕΚΕΨΥΕ Ανακοίνωση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Λαζοπούλου έτους 2023 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/126077;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-11-24T13:06:14Z 2022-11-24T13:06:14Z Ανακοίνωση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Λαζοπούλου 2023 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-11-24T13:06:14Z Ματαίωση και επαναπροκήρυξη για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/124944;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-11-21T11:21:27Z 2022-11-21T11:21:27Z Σας ενημερώνουμε ότι οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-11-21T11:21:27Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/125068;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-11-11T13:50:17Z 2022-11-11T13:50:16Z Διακήρυξη διαγωνισμού με Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας Τεχνικής Υποστήριξης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-11-11T13:50:16Z Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/125033;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-11-11T11:36:43Z 2022-11-11T11:36:43Z Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης πρόσκλησης 4869/19-9-2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-11-11T11:36:43Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/124936;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-11-10T16:21:31Z 2022-11-10T16:21:31Z Ανακοίνωση άγονων διαγωνισμών για υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-11-10T16:21:31Z Ημερίδα του ΕΚΕΨΥΕ για την Άννα Ποταμιάνου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/123531;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-10-26T17:09:48Z 2022-10-26T17:09:48Z Ανακοίνωση και πρόγραμμα Ημερίδας για την Άννα Ποταμιάνου με τίτλο: "Η σφραγίδα της Άννας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-10-26T17:09:48Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/123333;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-10-18T14:13:19Z 2022-10-18T14:13:19Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών προβαίνει στη συλλογή προσφορών για υπηρεσίες XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-10-18T14:13:19Z Δημοσιοποίηση ονομάτων επιτυχόντων πρόσκλησης 3424/19-7-2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/122810;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-10-11T17:03:54Z 2022-10-11T17:03:54Z Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΨΥΕ με την απόφαση 212/1075/11-10-2022 δημοσιοποιούν XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-10-11T17:03:54Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/121196;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-09-24T08:58:29Z 2022-09-24T08:58:29Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-09-24T08:58:29Z Ανακοίνωση ονομάτων επιτυχόντων προσκλήσεων 1791 και 3424 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/120840;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-09-23T09:32:07Z 2022-09-23T09:32:07Z Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΨΥΕ ανακοινώνει τα ονόματα των επιλεγέντων των προσκλήσεων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-09-23T09:32:07Z Ανάρτηση πινάκων κατάταξης θέσεων 201 και 301 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/119526;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-08-27T09:09:20Z 2022-08-27T09:09:20Z Ανάρτηση αρχικών πινάκων κατάταξης θέσεων 201 και 301 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-08-27T09:09:20Z Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης θέσης 601 μετά από ένσταση XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/119496;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-08-27T08:46:43Z 2022-08-27T08:46:43Z Μετά από ένσταση που υποβλήθηκε και έγινε δεκτή, αναμορφώνεται ο αρχικός πίνακας κατάταξης για την XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-08-27T08:46:43Z Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης πρόσκλησης 3424 της 19ης Ιουλίου 2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/118863;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-08-22T08:08:59Z 2022-08-22T08:08:59Z Ανάρτηση αρχικών πινάκων κατάταξης πρόσκλησης 3424/19-7-2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-08-22T08:08:59Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/116572;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-07-20T09:36:15Z 2022-07-20T09:36:15Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-07-20T09:36:15Z Επιλεγέντες πρόσκλησης 1791, 29-4-2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/116287;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-07-19T10:16:58Z 2022-07-19T10:16:58Z Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-07-19T10:16:58Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/116317;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-07-18T08:32:16Z 2022-07-18T08:32:15Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΕΚΕΨΥΕ στη Θεσσαλονίκη XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-07-18T08:32:15Z Αποτέλεσμα διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/116118;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-07-15T15:14:13Z 2022-07-15T15:14:13Z Ενημέρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-07-15T15:14:13Z Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/116022;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-07-14T14:06:38Z 2022-07-14T14:06:38Z Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για τον καθαρισμό των κτηρίων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-07-14T14:06:38Z Γνωστοποίηση αρχικών πινάκων κατάταξης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/115196;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-06-27T16:10:19Z 2022-06-27T16:10:17Z Γνωστοποίηση αρχικών πινάκων κατάταξης θέσεων 301 και 401 της πρόσκλησης 1791/29-4-2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-06-27T16:10:17Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/114650;jsessionid=1DF734F4CA524E81B1C1563D474E8ECD 2022-06-20T08:43:12Z 2022-06-20T08:43:11Z Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτήριο του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-06-20T08:43:11Z