ΕΚΕΨΥΕ ΕΚΕΨΥΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εναρμόνιση του ΕΚΕΨΥΕ με τις απαιτήσεις του ν. 4961/2022 και την παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης από Υπεύθυνο Ασφάλειας ΠΣ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/145115;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-09-14T08:18:56Z 2023-09-14T08:18:24Z Η παρούσα πρόσκληση έχει σκοπό την εξεύρεση αναδόχου προκειμένου ο Φορέας να εναρμονιστεί ως XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-09-14T08:18:24Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου άσκησης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/145096;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-09-14T08:18:56Z 2023-09-14T08:07:54Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς/ων για την ανάδειξη αναδόχου άσκησης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-09-14T08:07:54Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/144819;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-09-05T13:55:23Z 2023-09-05T13:55:18Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-09-05T13:55:18Z Ανακοίνωση Αποτελέσματος Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/144309;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-08-23T10:56:40Z 2023-08-23T10:56:40Z Ανακοίνωση Αποτελέσματος Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ενοικίαση τριών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-08-23T10:56:40Z Επαναληπτική Πρόσκληση υπ αριθ. 6250/23-08-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Ιατρό XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/144271;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-08-23T08:56:16Z 2023-08-23T08:56:16Z Επαναληπτική Πρόσκληση υπ αριθ. 6250/23-08-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Ιατρό XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-08-23T08:56:16Z Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/143510;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-08-10T10:40:08Z 2023-08-10T10:40:08Z Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-08-10T10:40:08Z Τελικός πίνακας κατάταξης της υπ. αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης για τις θέσεις 301, 304, 307, 308 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/142769;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-08-02T10:20:37Z 2023-08-02T10:20:37Z Τελικος πίνακας κατάταξης της υπ αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-08-02T10:20:37Z Πρόσκληση υπ. αριθ 5592/17-07-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/141823;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-07-19T08:21:41Z 2023-07-19T08:21:40Z Πρόσκληση υπ αριθ. 5592/17-07-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Ιατρούς, Ψυχολόγο, XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-07-19T08:21:40Z ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/140948;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-07-05T11:23:42Z 2023-07-05T11:23:42Z Επαναδιακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου μίσθωσης τριών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-07-05T11:23:42Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις με κωδικό 301,304,307 και 308 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/140411;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-06-28T09:18:04Z 2023-06-28T09:14:50Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-06-28T09:14:50Z Ματαίωση διαγωνισμού για την δημιουργία ιστοσελίδας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/139956;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-06-16T10:23:33Z 2023-06-16T10:23:33Z Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την δημιουργία ιστοσελίδας. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-06-16T10:23:33Z Διαγωνισμός για την Δημιουργία ιστοσελίδας στο ΕΚΕΨΥΕ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/138212;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-05-12T10:05:59Z 2023-05-12T10:05:59Z Διαγωνισμός για τη δημιουργία ιστοσελίδας στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών με απ' XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-05-12T10:05:59Z Αναστολή Διορισμών στο ΕΚΕΨΥΕ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/137984;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-05-09T10:57:17Z 2023-05-09T10:57:17Z Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών λόγω των εκλογών της 21ης Μαϊου 2023 αναστέλονται οι XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-05-09T10:57:17Z Αρχικός πίνακας κατάταξης 1636/01-03-2023 πρόσκληση ειδικότητα 401 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/136897;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-04-25T11:12:20Z 2023-04-25T11:12:20Z Αρχικός πίνακας κατάταξης της υπ αροι. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης για την ειδικότητα 401 (ΤΕ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-25T11:12:20Z Ημερίδα ΕΚΕΨΥΕ και κοινωνική επανένταξη XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/136730;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-04-24T11:08:16Z 2023-04-24T11:08:15Z Ημερίδα "ΕΚΕΨΥΕ και κοινωνική επανένταξη : Από τις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Εκπαίδεςυσης - XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-24T11:08:15Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/135881;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-04-12T13:10:19Z 2023-04-12T13:10:19Z Εκδόθηκαν οι αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-12T13:10:19Z Πρόσκληση προκαταρκτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μακροχρόνια αξιοποίηση ακινήτου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/135347;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-04-06T11:06:55Z 2023-04-06T11:06:55Z Πρόσκληση προκαταρκτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μακροχρόνια αξιοποίηση ακινήτου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-06T11:06:55Z Ανακοίνωση αποτελέσματος διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/135113;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-04-05T13:31:25Z 2023-04-05T13:31:25Z Ανακοίνωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ενοικίαση τριών λεοφωρείων με οδηγό για τις ΑΔΟΨΥ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-05T13:31:25Z Τελικός πίνακας κατάταξης της υπ αριθ 7976/22-12-2022 πρόσκλησης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/135167;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-04-05T13:26:34Z 2023-04-05T13:26:34Z Τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ. 7976/22-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-05T13:26:34Z Προκήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/135140;jsessionid=87BF6D8C5F0C5B5A1368BB54B62A3084 2023-04-05T12:31:44Z 2023-04-05T12:31:44Z Προκήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου μίσθωσης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-05T12:31:44Z