ΕΚΕΨΥΕ ΕΚΕΨΥΕ Διαγωνισμός για την Δημιουργία ιστοσελίδας στο ΕΚΕΨΥΕ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/138212;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-05-12T10:05:59Z 2023-05-12T10:05:59Z Διαγωνισμός για τη δημιουργία ιστοσελίδας στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών με απ' XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-05-12T10:05:59Z Αναστολή Διορισμών στο ΕΚΕΨΥΕ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/137984;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-05-09T10:57:17Z 2023-05-09T10:57:17Z Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών λόγω των εκλογών της 21ης Μαϊου 2023 αναστέλονται οι XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-05-09T10:57:17Z Αρχικός πίνακας κατάταξης 1636/01-03-2023 πρόσκληση ειδικότητα 401 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/136897;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-04-25T11:12:20Z 2023-04-25T11:12:20Z Αρχικός πίνακας κατάταξης της υπ αροι. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης για την ειδικότητα 401 (ΤΕ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-25T11:12:20Z Ημερίδα ΕΚΕΨΥΕ και κοινωνική επανένταξη XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/136730;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-04-24T11:08:16Z 2023-04-24T11:08:15Z Ημερίδα "ΕΚΕΨΥΕ και κοινωνική επανένταξη : Από τις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Εκπαίδεςυσης - XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-24T11:08:15Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/135881;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-04-12T13:10:19Z 2023-04-12T13:10:19Z Εκδόθηκαν οι αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-12T13:10:19Z Πρόσκληση προκαταρκτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μακροχρόνια αξιοποίηση ακινήτου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/135347;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-04-06T11:06:55Z 2023-04-06T11:06:55Z Πρόσκληση προκαταρκτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μακροχρόνια αξιοποίηση ακινήτου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-06T11:06:55Z Ανακοίνωση αποτελέσματος διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/135113;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-04-05T13:31:25Z 2023-04-05T13:31:25Z Ανακοίνωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ενοικίαση τριών λεοφωρείων με οδηγό για τις ΑΔΟΨΥ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-05T13:31:25Z Τελικός πίνακας κατάταξης της υπ αριθ 7976/22-12-2022 πρόσκλησης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/135167;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-04-05T13:26:34Z 2023-04-05T13:26:34Z Τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ. 7976/22-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-05T13:26:34Z Προκήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/135140;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-04-05T12:31:44Z 2023-04-05T12:31:44Z Προκήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου μίσθωσης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-04-05T12:31:44Z Απολογισμός ΕΚΕΨΥΕ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/134717;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-03-29T07:41:15Z 2023-03-29T07:41:15Z Απολογισμός ΕΚΕΨΥΕ. Απολογισμός Εργου 2021 2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-03-29T07:41:15Z Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης για την επιλογή Αναδόχου μίσθωσης λεωφορείων με οδηγό και συνοδό XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/133894;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-03-15T12:00:36Z 2023-03-15T12:00:35Z Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-03-15T12:00:35Z Πρόσκληση υπ αριθ 1636/01-03-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/132425;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-03-07T19:49:19Z 2023-03-07T19:49:19Z Το ΕΚΕΨΥΕ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχίατρους, Παιδοψυχίατρους , Ψυχολόγους, Κοινωνικούς XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-03-07T19:49:19Z Προσωρινοί πίνακες της υπ αριθ. 7976/22-12-2022 πρόσκλησης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/131948;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-02-21T09:05:19Z 2023-02-21T09:05:19Z Ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας της υπ αριθ. 7976/22-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-02-21T09:05:19Z Ανακοίνωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/131566;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-02-15T14:19:50Z 2023-02-15T14:19:50Z Ανακοίνωση Αποτελέσματος Ηλεκτρονικού Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ενοικίαση τριών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-02-15T14:19:50Z Τελικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ. 4869/19-09-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/130578;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-02-02T14:57:24Z 2023-02-02T14:57:24Z Το ΕΚΕΨΥΕ ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες κατάταξης για την υπ αριθ 4869/19-09-2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-02-02T14:57:24Z Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού-Διευκρινίσεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/130199;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-02-01T12:11:06Z 2023-02-01T12:11:06Z Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου μίσθωσης λεωφορείων με οδηγό XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-02-01T12:11:06Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ 7789/19-12-2022 πρόσκλησης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/130569;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2023-01-31T10:13:26Z 2023-01-31T10:13:26Z Το ΕΚΕΨΥΕ ανακοινώνει τους αρχικούς πίνακες κατάταξης της υπ αροι 7789/19-12-2022 πρόσκλησης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2023-01-31T10:13:26Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνεργασία με ψυχολόγο XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/127853;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2022-12-22T12:26:00Z 2022-12-22T12:25:59Z Το ΕΚΕΨΥΕ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ψυχολόγο για την κάλυψη αναγκών της Μονάδας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-12-22T12:25:59Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/127718;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2022-12-20T10:48:21Z 2022-12-20T10:48:20Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εξωτερικών εποπτών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-12-20T10:48:20Z Ανακοινώσεις κατακύρωσης διαγωνισμών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/127404;jsessionid=6EE363D9CF1C9F23D7C6E844E8F84D05 2022-12-16T10:58:05Z 2022-12-16T10:58:05Z Το ΕΚΕΨΥΕ ανακοινώνει τους επιλεγέντες αναδόχους για υπηρεσίες "Ιατρού εργασίας", "Τεχνικού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-12-16T10:58:05Z