ΕΚΕΨΥΕ ΕΚΕΨΥΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/121196;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-09-24T08:58:29Z 2022-09-24T08:58:29Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-09-24T08:58:29Z Ανακοίνωση ονομάτων επιτυχόντων προσκλήσεων 1791 και 3424 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/120840;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-09-23T09:32:07Z 2022-09-23T09:32:07Z Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΨΥΕ ανακοινώνει τα ονόματα των επιλεγέντων των προσκλήσεων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-09-23T09:32:07Z Ανάρτηση πινάκων κατάταξης θέσεων 201 και 301 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/119526;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-08-27T09:09:20Z 2022-08-27T09:09:20Z Ανάρτηση αρχικών πινάκων κατάταξης θέσεων 201 και 301 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-08-27T09:09:20Z Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης θέσης 601 μετά από ένσταση XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/119496;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-08-27T08:46:43Z 2022-08-27T08:46:43Z Μετά από ένσταση που υποβλήθηκε και έγινε δεκτή, αναμορφώνεται ο αρχικός πίνακας κατάταξης για την XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-08-27T08:46:43Z Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης πρόσκλησης 3424 της 19ης Ιουλίου 2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/118863;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-08-22T08:08:59Z 2022-08-22T08:08:59Z Ανάρτηση αρχικών πινάκων κατάταξης πρόσκλησης 3424/19-7-2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-08-22T08:08:59Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/116572;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-07-20T09:36:15Z 2022-07-20T09:36:15Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-07-20T09:36:15Z Επιλεγέντες πρόσκλησης 1791, 29-4-2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/116287;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-07-19T10:16:58Z 2022-07-19T10:16:58Z Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-07-19T10:16:58Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/116317;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-07-18T08:32:16Z 2022-07-18T08:32:15Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΕΚΕΨΥΕ στη Θεσσαλονίκη XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-07-18T08:32:15Z Αποτέλεσμα διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/116118;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-07-15T15:14:13Z 2022-07-15T15:14:13Z Ενημέρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-07-15T15:14:13Z Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/116022;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-07-14T14:06:38Z 2022-07-14T14:06:38Z Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για τον καθαρισμό των κτηρίων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-07-14T14:06:38Z Γνωστοποίηση αρχικών πινάκων κατάταξης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/115196;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-06-27T16:10:19Z 2022-06-27T16:10:17Z Γνωστοποίηση αρχικών πινάκων κατάταξης θέσεων 301 και 401 της πρόσκλησης 1791/29-4-2022 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-06-27T16:10:17Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/114650;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-06-20T08:43:12Z 2022-06-20T08:43:11Z Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτήριο του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-06-20T08:43:11Z Έγκριση πρακτικού προμήθειας ΗΥ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/114332;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-06-16T16:43:16Z 2022-06-16T16:43:16Z Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανάδειξης μειοδότη μετά από συλλογή προσφορών για την πρόσκληση με απ’ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-06-16T16:43:16Z Μίσθωση ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/114306;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-06-16T16:31:35Z 2022-06-16T16:31:35Z Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Δομής Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-06-16T16:31:35Z Αρχικοί πίνακες κατάταξης πρόσκλησης 1791 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/113658;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-06-08T10:19:55Z 2022-06-08T10:19:55Z Δημισιοποίηση αρχικών πινάκων κατάταξης της πρόσκλησης 1791/29-4-2002 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-06-08T10:19:55Z Συλλυπητήριο μήνυμα XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/113389;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-06-02T13:43:47Z 2022-06-02T13:43:47Z Τα Οικοτροφεία αποχαιρετούν τον π. Αδαμάντιο Αυγουστίδη XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-06-02T13:43:47Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/111202;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-04-29T11:09:28Z 2022-04-29T11:09:27Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-04-29T11:09:27Z Πίνακας κατάταξης υποψηφίων θέσης 303 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/111067;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-04-27T07:51:35Z 2022-04-27T07:51:34Z Αρχικός πίνακας κατάταξης για τη θέση 303 (ΠΕ ψυχολόγοι Μονάδας Παιδιών και Εφήβων Κρήτης) XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-04-27T07:51:34Z Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/110826;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2022-04-20T09:57:21Z 2022-04-20T09:57:21Z Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια σαράντα πέντε (45) συνολικά ηλεκτρονικών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2022-04-20T09:57:21Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο-Μηχανικό XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/108572;jsessionid=913B686E4968B2BCDC20558416369E3A 2019-05-09T10:02:35Z 2019-05-09T10:02:35Z Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με τεχνικό σύμβουλο – μηχανικό (φυσικό πρόσωπο ή ομάδα XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-05-09T10:02:35Z