ΕΚΕΨΥΕ ΕΚΕΨΥΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/155486;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2021-03-04T10:38:03Z 2021-03-04T10:38:03Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο – Μηχανικό για εκτέλεση XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-03-04T10:38:03Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων προσωπικού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/155083;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2021-03-03T08:18:13Z 2021-03-03T08:18:13Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-03-03T08:18:13Z Απολογισμός κληροδοτήματος έτους 2020 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/154547;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2021-02-25T09:43:49Z 2021-02-25T09:43:49Z Έκθεση οικονομικού απολογισμού έτους 2020 κληροδοτήματος "Λαζοπούλου". XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-02-25T09:43:49Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων προσωπικού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/151854;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2021-02-01T16:35:02Z 2021-02-01T16:35:02Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-02-01T16:35:02Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/150124;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2021-01-14T11:30:24Z 2021-01-14T11:30:24Z Μηχανογραφική Εφαρμογή Πρωτοκόλλου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-01-14T11:30:24Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/148571;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-12-23T10:32:16Z 2020-12-23T10:32:16Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-12-23T10:32:16Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/148577;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-12-22T11:35:14Z 2020-12-22T11:35:14Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο: "ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-12-22T11:35:14Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εγκατάσταση VPN XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/148518;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-12-22T08:22:26Z 2020-12-22T08:22:26Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εγκατάσταση "Ιδιωτικού Εικονικού Δικτύου" (VPN) στο ΕΚΕΨΥΕ. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-12-22T08:22:26Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/148013;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-12-15T16:30:55Z 2020-12-15T16:30:55Z Ανακοινώσεις κατακύρωσης διαγωνισμών για "Ιατρό εργασίας" και "Τεχνικό ασφαλείας". XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-12-15T16:30:55Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση καθηκόντων σε Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/145108;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-11-10T19:34:09Z 2020-11-10T19:34:09Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-11-10T19:34:09Z Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Λαζοπούλου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/144695;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-11-05T11:38:09Z 2020-11-05T11:38:09Z Πίνακας προϋπολογισμού Κληροδοτήματος "Λαζοπούλου" XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-11-05T11:38:09Z Κατακύρωση διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/144243;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-11-02T09:53:11Z 2020-11-02T09:53:11Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών μηχανογράφησης. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-11-02T09:53:11Z Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/143691;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-10-23T10:33:46Z 2020-10-23T10:33:46Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών χρήσης της εφαρμογής DOCUTRACKS XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-10-23T10:33:46Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και εκτυπώσεων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/140434;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-09-22T08:41:33Z 2020-09-22T08:41:33Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-09-22T08:41:33Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού μίσθωσης πούλμαν XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/138364;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-09-01T14:49:04Z 2020-09-01T14:49:04Z Κατακύρωση διαγωνισμού μίσθωσης πούλμαν για τη μεταφορά μαθητών από και προς το "Στουπάθειο". XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-09-01T14:49:04Z Κατακυρώσεις διαγωνισμών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/136962;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-08-28T05:27:13Z 2020-08-28T05:27:13Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών ανακοινώνει την κατακύρωση των διαγωνισμών, α. για XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-08-28T05:27:13Z Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/134319;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-07-21T15:01:58Z 2020-07-21T15:01:58Z Ανακοίνωση αποτελέσματος για πρόσληψη ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στη Δομή Ψυχικής Υγείας Πειραιά του XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-07-21T15:01:58Z Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/133615;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-07-13T05:12:29Z 2020-07-13T05:12:29Z Δημοσιοποίηση πίνακα επιλεγέντων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. 1960/1-6-2020, για την XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-07-13T05:12:29Z Μίσθωση λεωφορείων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/132721;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-07-03T16:27:41Z 2020-07-03T16:27:41Z Μίσθωση μέχρι τριών (3) τουριστικών λεωφορείων – πούλμαν που θα χρησιμοποιούνται για μεταφορά XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-07-03T16:27:41Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας από ΚΟΙΣΠΕ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/132640;jsessionid=3FE564F5F1FBD7C3D3685DF49B950ADC 2020-07-02T17:30:13Z 2020-07-02T17:30:13Z Διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, υπηρεσιών καθαρισμού των XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-07-02T17:30:13Z