ΕΚΕΨΥΕ ΕΚΕΨΥΕ Συμμετοχή του ΕΚΕΨΥΕ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CIVIC XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/160956;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2021-04-12T07:33:17Z 2021-04-12T07:33:17Z Το πρόγραμμα Erasmus+ CIVIC αποτελεί συνέχεια του προγράμματος εκπαίδευσης για την στέγαση και την XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-04-12T07:33:17Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εξωτερικών εποπτών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/158267;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2021-04-01T12:57:49Z 2021-04-01T12:57:49Z Έκτακτη ανακοίνωση Η προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων εξωτερικών εποπτών αναστέλλεται προσωρινά. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-04-01T12:57:49Z Υποβολή σε διαβούλευση σχεδίου πρόσκλησης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/158580;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2021-03-25T10:14:41Z 2021-03-25T10:14:41Z Το ΕΚΕΨΥΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών από XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-03-25T10:14:41Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/158454;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2021-03-24T15:13:59Z 2021-03-24T15:13:59Z Αποφάσεις ΔΣ ΕΚΕΨΥΕ επιλογής αναδόχων έργων στο "Στουπάθειο". XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-03-24T15:13:59Z Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαδικασίας προσλήψεων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/158380;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2021-03-24T09:53:04Z 2021-03-24T09:53:04Z Δημοσιοποίηση ονομάτων επιλεγέντων πρόσκλησης με αρ. πρ. 468/1-2-2021. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-03-24T09:53:04Z Διαδικτυακή Ημερίδα, Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/157114;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2021-03-16T10:34:07Z 2021-03-16T10:34:07Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών ανακοινώνει τη διοργάνωση Διαδικτυακής Ημερίδας με XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-03-16T10:34:07Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/155486;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2021-03-04T10:38:03Z 2021-03-04T10:38:03Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο – Μηχανικό για εκτέλεση XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-03-04T10:38:03Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων προσωπικού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/155083;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2021-03-03T08:18:13Z 2021-03-03T08:18:13Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-03-03T08:18:13Z Απολογισμός κληροδοτήματος έτους 2020 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/154547;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2021-02-25T09:43:49Z 2021-02-25T09:43:49Z Έκθεση οικονομικού απολογισμού έτους 2020 κληροδοτήματος "Λαζοπούλου". XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-02-25T09:43:49Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων προσωπικού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/151854;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2021-02-01T16:35:02Z 2021-02-01T16:35:02Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-02-01T16:35:02Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/150124;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2021-01-14T11:30:24Z 2021-01-14T11:30:24Z Μηχανογραφική Εφαρμογή Πρωτοκόλλου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2021-01-14T11:30:24Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/148571;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2020-12-23T10:32:16Z 2020-12-23T10:32:16Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-12-23T10:32:16Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/148577;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2020-12-22T11:35:14Z 2020-12-22T11:35:14Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο: "ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-12-22T11:35:14Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εγκατάσταση VPN XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/148518;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2020-12-22T08:22:26Z 2020-12-22T08:22:26Z Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εγκατάσταση "Ιδιωτικού Εικονικού Δικτύου" (VPN) στο ΕΚΕΨΥΕ. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-12-22T08:22:26Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/148013;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2020-12-15T16:30:55Z 2020-12-15T16:30:55Z Ανακοινώσεις κατακύρωσης διαγωνισμών για "Ιατρό εργασίας" και "Τεχνικό ασφαλείας". XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-12-15T16:30:55Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση καθηκόντων σε Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/145108;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2020-11-10T19:34:09Z 2020-11-10T19:34:09Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-11-10T19:34:09Z Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Λαζοπούλου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/144695;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2020-11-05T11:38:09Z 2020-11-05T11:38:09Z Πίνακας προϋπολογισμού Κληροδοτήματος "Λαζοπούλου" XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-11-05T11:38:09Z Κατακύρωση διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/144243;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2020-11-02T09:53:11Z 2020-11-02T09:53:11Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών μηχανογράφησης. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-11-02T09:53:11Z Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/143691;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2020-10-23T10:33:46Z 2020-10-23T10:33:46Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών χρήσης της εφαρμογής DOCUTRACKS XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-10-23T10:33:46Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και εκτυπώσεων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/140434;jsessionid=AA83C53B1E77FA6ADCA09DCCFE3D7DE2 2020-09-22T08:41:33Z 2020-09-22T08:41:33Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-09-22T08:41:33Z