ΕΚΕΨΥΕ ΕΚΕΨΥΕ Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για ορκωτούς λογιστές XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/128385;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2020-05-22T12:15:09Z 2020-05-22T12:15:09Z Ανακοίνωση ανάθεσης ελέγχου οικονομικού έτους 2019 από ορκωτούς λογιστές. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-05-22T12:15:09Z Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/127003;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2020-05-04T10:10:21Z 2020-05-04T10:10:21Z Η μονάδα θα είναι διαθέσιμη σε επικοινωνία Skype στην διεύθυνση: XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-05-04T10:10:21Z Πρόσληψη Ψυχιάτρου για την κάλυψη θέσης επόπτη XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/126278;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2020-04-14T12:11:51Z 2020-04-14T12:11:51Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη της λειτουργίας ομάδας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-04-14T12:11:51Z Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/125448;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2020-03-26T14:08:43Z 2020-03-26T14:08:43Z Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΨΥΕ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 75/1015/26-03-2020 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-03-26T14:08:43Z Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/124907;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2020-03-16T11:06:39Z 2020-03-16T11:06:39Z Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-03-16T11:06:39Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/123724;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2020-03-05T09:01:50Z 2020-03-05T09:01:50Z Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. προτίθεται να αναθέσει τον έλεγχο Νομιμότητας Οικονομικής Διαχείρισης και Οικονομικών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-03-05T09:01:50Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για εργασίες πυρασφάλειας στο "Στουπάθειο" XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/123069;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2020-02-24T16:49:13Z 2020-02-24T16:49:13Z ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι με την Απόφαση 53 της 1013/21-2-2020 συνεδρίασης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-02-24T16:49:13Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβάσεις ορισμένου χρόνου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/122803;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2020-02-21T13:17:53Z 2020-02-21T13:17:53Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-02-21T13:17:53Z Εν νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τηλεφωνικό Κέντρο) XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/122434;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2020-02-14T08:29:26Z 2020-02-14T08:29:26Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-02-14T08:29:26Z Ματαίωση προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/121835;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2020-02-03T10:03:16Z 2020-02-03T10:03:16Z Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, με την απόφασή του με XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-02-03T10:03:16Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/120961;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2020-01-17T17:47:09Z 2020-01-17T17:47:09Z Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-01-17T17:47:09Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στην Α.ΔΟ.ΨΥ. το ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/119626;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2019-12-20T08:50:54Z 2019-12-20T08:50:54Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-12-20T08:50:54Z Κέντρο Ημέρας ΜΗΠ Πειραιά-Bazaar Χριστουγέννων 2019 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/119466;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2019-12-16T12:42:11Z 2019-12-16T12:42:11Z Bazaar Χριστουγέννων 2019, Κέντρο Ημέρας ΜΗΠ Πειραιά XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-12-16T12:42:11Z Ενημέρωση XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/118454;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2019-11-27T10:15:12Z 2019-11-27T10:15:12Z Ενημερώνουμε ότι στην υπ αριθ, 4301/04-10-2019 συλλογή προσφορών παροχής υπηρεσιών τεχνικού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-11-27T10:15:12Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτές/τριες XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/117438;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2019-11-15T07:21:58Z 2019-11-15T07:21:58Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-11-15T07:21:58Z Ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/115720;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2019-10-08T06:52:55Z 2019-10-08T06:52:55Z Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης για Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-10-08T06:52:55Z Συλλογή προσφορών για ανάθεση καθηκόντων σε Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/115592;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2019-10-05T05:22:41Z 2019-10-05T05:22:41Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-10-05T05:22:41Z Ανακοίνωση μειοδότη μεταφοράς ωφελουμένων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/115193;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2019-09-26T09:40:26Z 2019-09-26T09:40:26Z Ανακοίνωση μειοδότη-κατακύρωσης διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-09-26T09:40:26Z Απολογισμός Κληροδοτήματος Λαζοπούλου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/115178;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2019-09-26T09:27:13Z 2019-09-26T09:27:13Z Κληροδότημα "Λαζοπούλου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-09-26T09:27:13Z Ανακοίνωση Διοργάνωσης Ημερίδας της Δομής Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/114843;jsessionid=02A67E54180B3454FA62F115AC5F5DDE 2019-09-18T14:09:52Z 2019-09-18T14:09:52Z Ημερίδα ΕΚΕΨΥΕ Θεσσαλονίκης, 4 Οκτωβρίου 2019, Τελλόγλειο Ίδρυμα-Είσοδος Ελεύθερη. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-09-18T14:09:52Z