ΕΚΕΨΥΕ ΕΚΕΨΥΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και εκτυπώσεων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/140434;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-09-22T08:41:33Z 2020-09-22T08:41:33Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-09-22T08:41:33Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού μίσθωσης πούλμαν XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/138364;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-09-01T14:49:04Z 2020-09-01T14:49:04Z Κατακύρωση διαγωνισμού μίσθωσης πούλμαν για τη μεταφορά μαθητών από και προς το "Στουπάθειο". XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-09-01T14:49:04Z Κατακυρώσεις διαγωνισμών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/136962;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-08-28T05:27:13Z 2020-08-28T05:27:13Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών ανακοινώνει την κατακύρωση των διαγωνισμών, α. για XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-08-28T05:27:13Z Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/134319;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-07-21T15:01:58Z 2020-07-21T15:01:58Z Ανακοίνωση αποτελέσματος για πρόσληψη ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στη Δομή Ψυχικής Υγείας Πειραιά του XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-07-21T15:01:58Z Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/133615;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-07-13T05:12:29Z 2020-07-13T05:12:29Z Δημοσιοποίηση πίνακα επιλεγέντων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. 1960/1-6-2020, για την XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-07-13T05:12:29Z Μίσθωση λεωφορείων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/132721;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-07-03T16:27:41Z 2020-07-03T16:27:41Z Μίσθωση μέχρι τριών (3) τουριστικών λεωφορείων – πούλμαν που θα χρησιμοποιούνται για μεταφορά XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-07-03T16:27:41Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας από ΚΟΙΣΠΕ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/132640;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-07-02T17:30:13Z 2020-07-02T17:30:13Z Διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, υπηρεσιών καθαρισμού των XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-07-02T17:30:13Z Πρόσληψη Διοικητικού στη Δομή Πειραιά XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/132428;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-06-30T07:09:13Z 2020-06-30T07:09:13Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-06-30T07:09:13Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με μηχανικό XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/131350;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-06-18T09:55:27Z 2020-06-18T09:55:27Z Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με τεχνικό σύμβουλο – μηχανικό (φυσικό πρόσωπο ή ομάδα XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-06-18T09:55:27Z Προσλήψεις με καθεστώς Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΑΠΥ) XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/129189;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-06-04T09:21:07Z 2020-06-04T09:21:07Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-06-04T09:21:07Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για ορκωτούς λογιστές XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/128385;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-05-22T12:15:09Z 2020-05-22T12:15:09Z Ανακοίνωση ανάθεσης ελέγχου οικονομικού έτους 2019 από ορκωτούς λογιστές. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-05-22T12:15:09Z Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/127003;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-05-04T10:10:21Z 2020-05-04T10:10:21Z Η μονάδα θα είναι διαθέσιμη σε επικοινωνία Skype στην διεύθυνση: XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-05-04T10:10:21Z Πρόσληψη Ψυχιάτρου για την κάλυψη θέσης επόπτη XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/126278;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-04-14T12:11:51Z 2020-04-14T12:11:51Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη της λειτουργίας ομάδας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-04-14T12:11:51Z Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/125448;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-03-26T14:08:43Z 2020-03-26T14:08:43Z Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΨΥΕ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 75/1015/26-03-2020 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-03-26T14:08:43Z Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/124907;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-03-16T11:06:39Z 2020-03-16T11:06:39Z Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-03-16T11:06:39Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/123724;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-03-05T09:01:50Z 2020-03-05T09:01:50Z Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. προτίθεται να αναθέσει τον έλεγχο Νομιμότητας Οικονομικής Διαχείρισης και Οικονομικών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-03-05T09:01:50Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για εργασίες πυρασφάλειας στο "Στουπάθειο" XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/123069;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-02-24T16:49:13Z 2020-02-24T16:49:13Z ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι με την Απόφαση 53 της 1013/21-2-2020 συνεδρίασης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-02-24T16:49:13Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβάσεις ορισμένου χρόνου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/122803;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-02-21T13:17:53Z 2020-02-21T13:17:53Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-02-21T13:17:53Z Εν νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τηλεφωνικό Κέντρο) XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/122434;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-02-14T08:29:26Z 2020-02-14T08:29:26Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-02-14T08:29:26Z Ματαίωση προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/121835;jsessionid=67A42E23AB74F6335BBF1DF469EBE298 2020-02-03T10:03:16Z 2020-02-03T10:03:16Z Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, με την απόφασή του με XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2020-02-03T10:03:16Z