ΕΚΕΨΥΕ ΕΚΕΨΥΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτές/τριες XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/117438;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-11-15T07:21:58Z 2019-11-15T07:21:58Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-11-15T07:21:58Z Ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/115720;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-10-08T06:52:55Z 2019-10-08T06:52:55Z Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης για Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-10-08T06:52:55Z Συλλογή προσφορών για ανάθεση καθηκόντων σε Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/115592;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-10-05T05:22:41Z 2019-10-05T05:22:41Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-10-05T05:22:41Z Ανακοίνωση μειοδότη μεταφοράς ωφελουμένων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/115193;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-09-26T09:40:26Z 2019-09-26T09:40:26Z Ανακοίνωση μειοδότη-κατακύρωσης διαγωνισμού XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-09-26T09:40:26Z Απολογισμός Κληροδοτήματος Λαζοπούλου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/115178;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-09-26T09:27:13Z 2019-09-26T09:27:13Z Κληροδότημα "Λαζοπούλου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-09-26T09:27:13Z Ανακοίνωση Διοργάνωσης Ημερίδας της Δομής Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/114843;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-09-18T14:09:52Z 2019-09-18T14:09:52Z Ημερίδα ΕΚΕΨΥΕ Θεσσαλονίκης, 4 Οκτωβρίου 2019, Τελλόγλειο Ίδρυμα-Είσοδος Ελεύθερη. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-09-18T14:09:52Z Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/112952;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-09-12T09:35:34Z 2019-09-12T09:35:34Z Εγκύκλιος Αναστολής Μετακινήσεων Προσωπικού Αντικαπνιστική Νομοθεσία XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-09-12T09:35:34Z Προκήρυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος στη Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/114129;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-09-03T10:28:27Z 2019-09-03T10:28:27Z Προκήρυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-09-03T10:28:27Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/111845;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-07-09T13:00:20Z 2019-07-09T13:00:20Z ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-07-09T13:00:20Z Διακήρυξη 3: Επιλογή Αναδόχου για τη μίσθωση λεωφορείων XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/111532;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-07-03T07:41:36Z 2019-07-03T07:41:36Z Διακήρυξη 3, για την επιλογή Αναδόχου μίσθωσης λεωφορείων για την μεταφορά θεραπευομένων στις Δομές XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-07-03T07:41:36Z Ανακοινώσεις κατακύρωσης διαγωνισμών XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/111390;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-06-28T12:49:35Z 2019-06-28T12:49:35Z Το ΕΚΕΨΥΕ ανακοινώνει κατακυρώσεις διαγωνισμών σε συμμετέχοντες. XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-06-28T12:49:35Z Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών Καθαριότητας XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/111364;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-06-28T11:24:46Z 2019-06-28T11:24:46Z Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, υπηρεσιών καθαρισμού των XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-06-28T11:24:46Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απομάκρυνση αμιάντου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/111251;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-06-26T12:24:07Z 2019-06-26T12:24:07Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου: "Απομάκρυνση στοιχείων που περιέχουν XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-06-26T12:24:07Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο-Μηχανικό XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/108572;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-05-09T10:02:35Z 2019-05-09T10:02:35Z Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με τεχνικό σύμβουλο – μηχανικό (φυσικό πρόσωπο ή ομάδα XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-05-09T10:02:35Z Επαναπροκήρυξη για προμήθεια μικρού λεωφορείου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/107719;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-04-23T09:46:34Z 2019-04-23T09:46:34Z Επαναπροκήρυξη για την προμήθεια ενός (1) μικρού λεωφορείου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-04-23T09:46:34Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/107642;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-04-23T06:21:59Z 2019-04-23T06:21:58Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου: "Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης του XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-04-23T06:21:58Z Ανακοίνωση κατακύρωσης διαχειριστικού ελέγχου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/106317;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-04-01T08:49:52Z 2019-04-01T08:49:52Z ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-04-01T08:49:52Z Προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/106027;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-03-31T09:54:14Z 2019-03-31T09:54:14Z Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-03-31T09:54:14Z Κληροδότημα "ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ" XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/105676;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-03-21T10:57:58Z 2019-03-21T10:57:57Z Απολογιστική κατάσταση Εσόδων-Εξόδων έτους 2018 XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-03-21T10:57:57Z Μίσθωση κτηρίου στον Πειραιά XENOFON IOANNIS SARIKAKIS http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/105601;jsessionid=DBD86854B3DC2D1DB7F1AD0F3AC260FB 2019-03-20T13:37:47Z 2019-03-20T13:37:47Z Επαναπροκήρυξη διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 2019-03-20T13:37:47Z