Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Ορθή Επανάληψη προσωρινού πίνακα για την θέση 402   Ανακοινώσεις 2023-11-23
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της 8171/27-10-2023 πρόσκλησης   Ανακοινώσεις 2023-11-22
Πρόσκληση υπ αριθ. 8171/27-10-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Προκηρύξεις 2023-10-27
Διευκρινήσεις αποσφράγισης προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.   Ανακοινώσεις 2023-10-16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας   Προκηρύξεις 2023-10-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας   Προκηρύξεις 2023-10-13
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Εναρμόνιση του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών στις απαιτήσεις του ν. 4961/2022   Ανακοινώσεις 2023-10-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εναρμόνιση του ΕΚΕΨΥΕ με τις απαιτήσεις του ν. 4961/2022 και την παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης από Υπεύθυνο Ασφάλειας ΠΣ   Προκηρύξεις,Ανακοινώσεις 2023-09-14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου άσκησης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου   Προκηρύξεις,Ανακοινώσεις 2023-09-14
Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Ανακοινώσεις 2023-09-05