Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης για την επιλογή Αναδόχου μίσθωσης λεωφορείων με οδηγό και συνοδό   Διαγωνισμοί 2023-03-15
Πρόσκληση υπ αριθ 1636/01-03-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Προκηρύξεις 2023-03-01
Προσωρινοί πίνακες της υπ αριθ. 7976/22-12-2022 πρόσκλησης   Προκηρύξεις 2023-02-21
Ανακοίνωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού   Διαγωνισμοί 2023-02-15
Τελικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ. 4869/19-09-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Προκηρύξεις 2023-01-31
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού-Διευκρινίσεις   Διαγωνισμοί 2023-01-26
Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ αριθ 7789/19-12-2022 πρόσκλησης   Προκηρύξεις 2023-01-31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνεργασία με ψυχολόγο   Προκηρύξεις 2022-12-22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Προκηρύξεις 2022-12-20
Ανακοινώσεις κατακύρωσης διαγωνισμών   Ανακοινώσεις 2022-12-16