Κατάρτιση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2012 - 2013

 

Το Γραφείο Εκπαίδευσης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε διοργανώνει Σεμινάριο για τους εκπαιδευόμενους Ψυχολόγους του Οργανισμού, αλλά και προπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας εκτός Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.

Το θέμα του Σεμιναρίου είναι η Κλινική αξιολόγηση και η πρώτη επαφή με τον θεραπευόμενο, η ευαισθητοποίηση στις νοομετρικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες σε παιδιά και ενήλικες.

Το αντίτιμο συμμετοχής για το σεμινάριο είναι το ποσόν των 50 ευρώ για τους Ψυχολόγους εκτός Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.

 

Πληροφορίες -  Εγγραφές στη Γραμματεία του Γραφείου Εκπαίδευσης, κ. Γεωργαντοπούλου Στ. (Δευτέρα – Τρίτη – Παρασκευή) τηλ. 210 8213300, 210 8212944, 210 8231210, e-mail: hcmhrsm@otenet.gr

 Για το πρόγραμμα, πατήστε  εδώ