Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Ενημέρωση     2019-11-27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτές/τριες     2019-11-13
Ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας     2019-10-08
Συλλογή προσφορών για ανάθεση καθηκόντων σε Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας     2019-10-05
Ανακοίνωση μειοδότη μεταφοράς ωφελουμένων     2019-09-26
Απολογισμός Κληροδοτήματος Λαζοπούλου     2019-09-26
Ανακοίνωση Διοργάνωσης Ημερίδας της Δομής Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.     2019-09-18
Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας     2019-08-03
Προκήρυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος στη Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης     2019-09-03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος     2019-07-09