Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση καθηκόντων σε Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας     2020-11-10
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Λαζοπούλου     2020-11-05
Κατακύρωση διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης     2020-11-02
Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος     2020-10-23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και εκτυπώσεων     2020-09-22
Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού μίσθωσης πούλμαν     2020-09-01
Κατακυρώσεις διαγωνισμών     2020-08-20
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις     2020-07-21
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις     2020-07-13
Μίσθωση λεωφορείων     2020-07-03