Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Μίσθωση λεωφορείων     2020-07-03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας από ΚΟΙΣΠΕ     2020-07-02
Πρόσληψη Διοικητικού στη Δομή Πειραιά     2020-06-30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με μηχανικό     2020-06-18
Προσλήψεις με καθεστώς Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΑΠΥ)     2020-06-01
Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για ορκωτούς λογιστές     2020-05-22
Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς     2020-04-28
Πρόσληψη Ψυχιάτρου για την κάλυψη θέσης επόπτη     2020-04-14
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις     2020-03-26
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις     2020-03-16