Ενεργοί Χρήστες

  • Νίκος Γεωργίου 1 ιδέα, 1 σχόλιο
  • XENOFON IOANNIS SARIKAKIS 1 ιδέα, 1 σχόλιο
  • Κώστας Παππάς 1 ιδέα

Ιδέες

Μέθοδοι ανάδειξης του έργου του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.

Ο XENOFON IOANNIS SARIKAKIS πρότεινε στις 08/04/2016
Σημαντικό μέρος του έργου που συντελείται στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Ελάτε να προτείνουμε μεθόδους δημοσιοποίησης και διάδοσης αυτού του καινοτόμου και πολύπλευρου  έργου.
0 Διάλογος 0

Δημιουργία σύγχρονου κανονισμού του κέντρου

Ο Νίκος Γεωργίου πρότεινε στις 20/11/2013
Πιστεύετε ότι θα πρέπει να οριστεί σύγχρονος κανονισμός που να απαντά στα αιτήματα της εποχής;
Κατηγορίες: Ψυχανάλυση
0 Διάλογος 2

Oργανισμός του κέντρου

Ο Κώστας Παππάς πρότεινε στις 26/06/2013
Ποια η θέση για το νέο χαρακτήρα του κέντρου:
0 Διάλογος 0
3 αποτελέσματα.