Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Συλλογή προσφορών για ανάθεση καθηκόντων σε Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας     2019-10-05
Ανακοίνωση μειοδότη μεταφοράς ωφελουμένων     2019-09-26
Απολογισμός Κληροδοτήματος Λαζοπούλου     2019-09-26
Ανακοίνωση Διοργάνωσης Ημερίδας της Δομής Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.     2019-09-18
Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας     2019-08-03
Προκήρυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος στη Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης     2019-09-03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος     2019-07-09
Διακήρυξη 3: Επιλογή Αναδόχου για τη μίσθωση λεωφορείων     2019-07-02
Ανακοινώσεις κατακύρωσης διαγωνισμών     2019-06-28
Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών Καθαριότητας     2019-06-28