Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις     2020-03-26
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για προσλήψεις     2020-03-16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος     2020-03-05
Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για εργασίες πυρασφάλειας στο "Στουπάθειο"     2020-02-24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβάσεις ορισμένου χρόνου     2020-02-21
Εν νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τηλεφωνικό Κέντρο)     2020-02-14
Ματαίωση προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου     2020-02-03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος     2020-01-17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στην Α.ΔΟ.ΨΥ. το ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ     2019-12-20
Κέντρο Ημέρας ΜΗΠ Πειραιά-Bazaar Χριστουγέννων 2019     2019-12-16