Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού     2021-01-14
Πρόσκληση υποβολής προσφορών     2020-12-22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών     2020-12-22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εγκατάσταση VPN     2020-12-22
Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμών     2020-12-15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση καθηκόντων σε Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας     2020-11-10
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Λαζοπούλου     2020-11-05
Κατακύρωση διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης     2020-11-02
Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος     2020-10-23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και εκτυπώσεων     2020-09-22