Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

 Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών είναι κοινωφελής οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, υπηρετώντας τις αρχές της κοινοτικής-κοινωνικής ψυχιατρικής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την κλινική και θεωρητική εμπειρία,  τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Ιδρύθηκε το 1956 στην Αθήνα από το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα ως Τομέας Ψυχικής Υγιεινής. Το 1964, βάση της υπ' αριθ. 20173/17.1.64 ιδρυτικής πράξεως, θεσμοθετήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με την ονομασία Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2017 δημοσιεύτηκε στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" (αρ. φύλλου 3192) η απόφαση Αριθ.Α4β/Γ.Π.οικ67300 "Οργανισμός του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών" (Τροποποίηση-Συμπλήρωση με την Απόφαση με αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.25902-Αρ. Φύλλου 1192/9-4-2019, Τεύχος Δεύτερο).

Σήμερα το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. επιχορηγείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα παροχής εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η Διοίκηση  του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. στεγάζεται και λειτουργεί στην Αθήνα:
Μετσόβου 33 & Νοταρά, Τ.Κ. 106 83,
Τηλ 210 8213300 , 210 8212944
Fax 210 8232833,
e-mail info@ekepsye.gr

Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2016/675).
Βρείτε εδώ:
1. Την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΚΕΨΥΕ.
2.Τα στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O).
3. Το έντυπο ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων.

 Για να δείτε όλα τα Νέα (Προκηρύξεις-Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις κλπ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 Τηλέφωνα επικοινωνίας, για πληροφορίες ή και ραντεβού με τις Υπηρεσίες του ΕΚΕΨΥΕ θα βρείτε στον σύνδεσμο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Νέος Οργανισμός ΕΚΕΨΥΕ

Τροποποίηση-Συμπλήρωση Οργανισμού (Απρίλιος 2019)

 

Απολογισμός έργου ΕΚΕΨΥΕ 2021-2022

 

Αναφορές και καταγγελίες (Έχετε τη δυνατότητα υποβολής αναφορών και καταγγελιών που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΕΚΕΨΥΕ στον σύνδεσμο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-Ιδέες)