Πρόσφατη Δραστηριότητα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Τρέχουσες Έρευνες

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Ολοκληρωμένες Έρευνες

Αξιολόγηση Πόρταλ

Διεξάγεται από: ΕΚΕΨΥΕ
Η Ψηφοφορία έχει λήξει. Δείτε τα αποτελέσματα

1. Γενική Αξιολόγηση

Πώς σας φαίνεται το νέο Πόρταλ?

Δείτε τις απαντήσεις
Πολύ καλό 1/2(50%)
50%
Καλό 0/2(0%)
0%
Μέτριο 1/2(50%)
50%
Κακό 0/2(0%)
0%

Τι άλλα χαρακτηριστικά θα επιθυμούσατε να προστεθούν

Δείτε τις απαντήσεις
1
2

Επιλέξτε ποια χαρακτηριστικά του πόρταλ χρειάζονται βελτίωση

Δείτε τις απαντήσεις
Εμφάνιση 1/4(25%)
25%
Λειτουργικότητα 2/4(50%)
50%
Περιεχόμενο 0/4(0%)
0%
Αλληλεπίδραση 1/4(25%)
25%