Πρόσφατη Δραστηριότητα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Τρέχουσες Έρευνες

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Ολοκληρωμένες Έρευνες

Έρευνα Αξιολόγησης

Διεξάγεται από: ΕΚΕΨΥΕ
Η Ψηφοφορία έχει λήξει. Δείτε τα αποτελέσματα

1. Γενική Αξιολόγηση

Πώς σας φαίνεται το νέο Πόρταλ?

Δεν έχουν υποβληθεί απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση

Τι άλλα χαρακτηριστικά θα επιθυμούσατε να προστεθούν

Δεν έχουν υποβληθεί απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση

Επιλέξτε ποια χαρακτηριστικά του πόρταλ χρειάζονται βελτίωση

Δεν έχουν υποβληθεί απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση