Πρόσφατη Δραστηριότητα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Τρέχουσες Έρευνες

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Ολοκληρωμένες Έρευνες

The coronavirus health impact survey

Διεξάγεται από: ΕΚΕΨΥΕ
Έναρξη: 27/04/2020
Λήξη:10/05/2020

Έρευνα Αξιολόγησης

Διεξάγεται από: ΕΚΕΨΥΕ
Έναρξη: 13/10/2013
Λήξη:14/10/2013

Έρευνα Αξιολόγησης

Διεξάγεται από: ΕΚΕΨΥΕ
Έναρξη: 30/09/2013
Λήξη:01/10/2013

Αξιολόγηση Πόρταλ

Διεξάγεται από: ΕΚΕΨΥΕ
Έναρξη: 11/06/2013
Λήξη:21/06/2013
4 αποτελέσματα.