Τελευταία Νέα

Διακήρυξη 3: Επιλογή Αναδόχου για τη μίσθωση λεωφορείων

2019-07-02

 Για να δείτε το κείμενο της Διακήρυξης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να δείτε το ΤΕΥΔ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να δείτε το Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να δείτε την Εγγυητική Επιστολή ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ