Τελευταία Νέα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης για την επιλογή Αναδόχου μίσθωσης λεωφορείων με οδηγό και συνοδό

Διαγωνισμοί
2023-03-15