Τελευταία Νέα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχολόγων: μια εκπαιδευτική συμβολή του ΕΚΕΨΥΕ για ψυχολόγους σε προπτυχιακό επίπεδο

Άρθρα
Σοφία Πορτινού
2013-06-10
 •  ιδρυση εταιρειών και σωματείων καταστατικό
 •  ιδρύματα

Η ιδέα μιας συστηματικότερα  δομημένης εκπαίδευσης των φοιτητών Ψυχολογίας, που έρχονταν για πρακτική άσκηση στο ΕΚΕΨΥΕ στα πλαίσια της φοίτησής τους, προήλθε από συζητήσεις των μελών του Σωματείου των Ψυχολόγων του ΕΚΕΨΥΕ. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 διαφαινόταν η ανάγκη να τεθούν κάποιες συνιστώσες από μας τους ίδιους σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών στις Υπηρεσίες μας και να οριοθετηθεί προς όφελος όλων το ζήτημα της πρακτικής άσκησης. Οι Ψυχολόγοι του ΕΚΕΨΥΕ θελήσαμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα, όπως

 • Ποιούς δεχόμαστε;
 • Για πόσο καιρό;
 • Υπάρχουν υπεύθυνοι-επόπτες για τους φοιτητές αυτούς;
 • Σε ποιές Υπηρεσίες μπορούμε να αναλάβουμε εποπτεία πρακτικής άσκησης;
 • Πώς θα ενταχθούν οι εκπαιδευόμενοι Ψυχολόγοι στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας;
 • Τί θα μάθουν από μας οι μελλοντικοί μας συνάδελφοι;
 • Πώς θα διαφυλάξουμε τον πρωτοπόρο εκπαιδευτικό χαρακτήρα του ΕΚΕΨΥΕ και θα βελτιώσουμε την εικόνα του;
 • Πώς μπορούμε να μεταδώσουμε στους εκπαιδευόμενούς μας κατά το δυνατόν καλύτερα την τεράστια εμπειρία - και μάλιστα σε πολλαπλά αντικείμενα - του ΕΚΕΨΥΕ;

Τόσο τα ερωτήματα όσο και οι απαντήσεις σ’ αυτά προήλθαν από μακρόχρονες ζυμώσεις και συζητήσεις στο θέμα της άσκησης των εκπαιδευομένων ψυχολόγων. Προσπαθώντας να απαντήσουμε στα τρία τελευταία ερωτήματα, προέκυψε η ιδέα της οργάνωσης ενός Σεμιναρίου για τους εκπαιδευομένους στο ΕΚΕΨΥΕ ψυχολόγους, στο οποίο στοχεύαμε να:

 • παρουσιαστούν εξειδικευμένα θέματα με πρακτικό τρόπο (π.χ. διαγνωστικές δοκιμασίες για παιδιά και ενήλικες, η λήψη του ιστορικού κ.α.)
 • δοθεί πληροφόρηση για την εργασία που γίνεται στα πλαίσια του ΕΚΕΨΥΕ σε εξειδικευμένες Ψυχοθεραπείες, στις Υπηρεσίες ΥΕΕΑ, στις θεραπευτικές/ παιδαγωγικές Μονάδες του, κ.α.

Το Σεμινάριο Εκπαιδευομένων Ψυχολόγων πραγματοποιήθηκε έτσι για πρώτη φορά το 2003-04 και είχε επιτυχία. Πήραν μέρος ως εκπαιδευτές οι περισσότεροι συνάδελφοι ψυχολόγοι του ΕΚΕΨΥΕ, που πράγματι έδωσαν τον καλλίτερο εαυτό τους. Το Σεμινάριο έγινε ευρύτερα γνωστό στους Πανεπιστημιακούς χώρους, με αποτέλεσμα να ζητείται η συμμετοχή όλο και περισσότερων φοιτητών Ψυχολογίας εκτός του πλαισίου των εκπαιδευομένων στο ΕΚΕΨΥΕ, γεγονός στο οποίο, βεβαίως, ανταποκριθήκαμε θετικά.

Στα επόμενα χρόνια και με τη λειτουργία του Γραφείου Εκπαίδευσης, η ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού του Σεμιναρίου πέρασε από το Σωματείο των Ψυχολόγων στο Γραφείο. Η τρέχουσα χρονιά είναι η τέταρτη κατά σειρά, που το Γραφείο Εκπαίδευσης υλοποιεί το Σεμινάριο σε συνεργασία με όλους τους Ψυχολόγους αλλά και άλλους επιστήμονες του ΕΚΕΨΥΕ. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε στην σοβαρή οργανωτική βοήθεια της γραμματέως του Γραφείου Εκπαίδευσης κας Λ. Πάπαρη για την υλοποίηση του Σεμιναρίου αυτού.

Σήμερα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το διαγνωστικό κομμάτι για τους ψυχολόγους με έμφαση στην πρακτική παρουσίαση ψυχομετρικών και νοομετρικών δοκιμασιών για ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια αδρή και κατά το δυνατόν πρακτική/βιωματική παρουσίαση των Ψυχοθεραπευτικών πρακτικών (ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, συστημική ψυχοθεραπεία, γνωσιακή ψυχοθεραπεία, ομαδική ψυχοθεραπεία κ.α.), όπως και εξειδικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων σε νοητικές υστερήσεις και αυτισμό αλλά και νέων ειδών θεραπείας, όπως δραματοθεραπεία κλπ. Στο τρίτο μέρος γίνεται παρουσίαση των εξειδικευμένων Υπηρεσιών του ΕΚΕΨΥΕ, όπως ΥΕΕΑ, Κέντρων Ημέρας κλπ υπηρεσιών για άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα, που διαβιούν στην κοινοτήτα, Μονάδας Εφήβων, Μονάδας Απεξέρτησης «Ιάσων», υπηρεσιών για την τρίτη ηλικία κλπ.

Θεωρώ ότι το Σεμινάριο των Εκπαιδευομένων Ψυχολόγων του ΕΚΕΨΥΕ αποτελεί ένα επιτυχημένο δείγμα γόνιμης συνεργασίας των Επιστημόνων του Οργανισμού μας.

 

Σοφία Πορτινού
Κλινική Ψυχολόγος
Διευθύντρια  ΕΚΕΚ/ΕΚΕΨΥΕ