Τελευταία Νέα

Προσλήψεις στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.

2017-10-23

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, Τεύχος ΑΣΕΠ, 19 Οκτωβρίου 2017, Αρ. Φύλλου 33

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 13Κ/2017) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας - Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Υπουργείο Υγείας), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών - Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. (Υπουργείο Υγείας) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ