Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας   Προκηρύξεις 2023-10-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας   Προκηρύξεις 2023-10-13
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Εναρμόνιση του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών στις απαιτήσεις του ν. 4961/2022   Ανακοινώσεις 2023-10-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εναρμόνιση του ΕΚΕΨΥΕ με τις απαιτήσεις του ν. 4961/2022 και την παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης από Υπεύθυνο Ασφάλειας ΠΣ   Προκηρύξεις,Ανακοινώσεις 2023-09-14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου άσκησης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου   Προκηρύξεις,Ανακοινώσεις 2023-09-14
Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Ανακοινώσεις 2023-09-05
Ανακοίνωση Αποτελέσματος Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού   Ανακοινώσεις 2023-08-23
Επαναληπτική Πρόσκληση υπ αριθ. 6250/23-08-2023 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Ιατρό   Προκηρύξεις 2023-08-23
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Ανακοινώσεις 2023-08-10
Τελικός πίνακας κατάταξης της υπ. αριθ. 1636/01-03-2023 πρόσκλησης για τις θέσεις 301, 304, 307, 308   Ανακοινώσεις 2023-08-02