Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Συλλογή προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας   Προκηρύξεις 2021-10-27
Συλλογή προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας   Προκηρύξεις 2021-10-27
Προϋπολογισμός κληροδοτήματος Λαζοπούλου έτους 2022   Ανακοινώσεις 2021-10-20
Επαναπροκήρυξη μίσθωσης ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης   Προκηρύξεις 2021-10-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις   Προκηρύξεις 2021-10-05
Κατακύρωση διαγωνισμού   Ανακοινώσεις 2021-09-29
Συλλυπητήρια Επιστολή     2021-09-29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση κτηρίου στο Ηράκλειο Κρήτης   Διαγωνισμοί 2021-09-17
Ανακοινώσεις κατακύρωσης διαγωνισμών   Ανακοινώσεις 2021-09-16
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού   Ανακοινώσεις 2021-09-08