Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Ανάρτηση πινάκων κατάταξης θέσεων 201 και 301   Ανακοινώσεις 2022-08-27
Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης θέσης 601 μετά από ένσταση   Ανακοινώσεις 2022-08-27
Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης πρόσκλησης 3424 της 19ης Ιουλίου 2022   Ανακοινώσεις 2022-08-22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις   Προκηρύξεις 2022-07-20
Επιλεγέντες πρόσκλησης 1791, 29-4-2022   Ανακοινώσεις 2022-07-18
Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού   Ανακοινώσεις 2022-07-18
Αποτέλεσμα διαγωνισμού   Ανακοινώσεις 2022-07-15
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   Προκηρύξεις 2022-07-14
Γνωστοποίηση αρχικών πινάκων κατάταξης   Ανακοινώσεις 2022-06-27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Προκηρύξεις 2022-06-20