Τα νέα μας

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.

 

 Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών είναι κοινωφελής οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, υπηρετώντας τις αρχές της κοινοτικής-κοινωνικής ψυχιατρικής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την κλινική και θεωρητική εμπειρία,  τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Ιδρύθηκε το 1956 στην Αθήνα από το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα ως Τομέας Ψυχικής Υγιεινής. Το 1964, βάση της υπ' αριθ. 20173/17.1.64 ιδρυτικής πράξεως, θεσμοθετήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με την ονομασία Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2017 δημοσιεύτηκε στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" (αρ. φύλλου 3192) η απόφαση Αριθ.Α4β/Γ.Π.οικ67300 "Οργανισμός του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών".

Σήμερα το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. επιχορηγείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενο από το Υπουργείο.

Αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα παροχής εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η Διοίκηση  του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. στεγάζεται και λειτουργεί στην Αθήνα:
Μετσόβου 33 & Νοταρά, Τ.Κ. 106 83,
Τηλ 210 8213300 , 210 8212944
Fax 210 8232833,
e-mail hcmhrsm AT otenet.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας, για πληροφορίες ή και ραντεβού με τις Υπηρεσίες του ΕΚΕΨΥΕ θα βρείτε στον σύνδεσμο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Νέος Οργανισμός ΕΚΕΨΥΕ

Εκπαίδευση

Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΕΨΥΕ (ΑΒΕΚΤ 5.6), Υπηρεσία openABEKT

http://ekepsyelib.openabekt.gr/

 

 

 

 

To Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. είναι φορέας παροχής μέρους  της ειδικότητας ψυχιατρικής και παιδοψυχιατρικής. 

Παρέχει επίσης πρακτική άσκηση  σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Η Επιτροπή  Εκπαίδευσης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. διοργανώνει  ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους ειδικευόμενους ψυχιάτρους και τους ασκούμενους ψυχολόγους. Επιπλέον οργανώνει  εκπαιδευτικά σεμινάρια  για επαγγελματίες που απασχολούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας αλλά και για άτομα με ειδικό ενδιαφέρον (συγγενείς ασθενών, εκπαιδευτικούς κλπ).