Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Πίνακες κατάταξης 7789/19-12-2022 πρόσκλησης   Προκηρύξεις 2023-01-30
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού   Διαγωνισμοί 2023-01-26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνεργασία με ψυχολόγο   Προκηρύξεις 2022-12-22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Προκηρύξεις 2022-12-20
Ανακοινώσεις κατακύρωσης διαγωνισμών   Ανακοινώσεις 2022-12-16
Ανακοίνωση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Λαζοπούλου έτους 2023   Ανακοινώσεις 2022-11-24
Ματαίωση και επαναπροκήρυξη για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας   Προκηρύξεις 2022-11-10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Διαγωνισμοί 2022-11-11
Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης     2022-11-11
Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμών   Ανακοινώσεις 2022-11-10