Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Δημοσιοποίηση αρχικών πινάκων κατάταξης της πρόσκλησης Οκτωβρίου 2021   Ανακοινώσεις 2021-12-08
Αναθέσεις καθηκόντων Ιατρού εργασίας και Τεχνικού ασφαλείας   Ανακοινώσεις 2021-12-02
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών προμήθειας ΗΥ και συναφών ειδών   Διαγωνισμοί 2021-12-02
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου μηχανικού   Προκηρύξεις 2021-11-24
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου μηχανικού   Προκηρύξεις 2021-11-24
Συλλογή προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας   Προκηρύξεις 2021-10-27
Συλλογή προσφορών για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας   Προκηρύξεις 2021-10-27
Προϋπολογισμός κληροδοτήματος Λαζοπούλου έτους 2022   Ανακοινώσεις 2021-10-20
Επαναπροκήρυξη μίσθωσης ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης   Προκηρύξεις 2021-10-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις   Προκηρύξεις 2021-10-05