Τελευταία Νέα

Νέα:Σύνθετη Αναζήτηση


Όνομα Συγγραφέας Θέμα Ημερομηνία Εμφάνισης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προσλήψεις)   Προκηρύξεις 2021-06-14
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού κτηρίου   Προκηρύξεις 2021-06-11
Προκήρυξη ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας Λαφυστίου   Προκηρύξεις 2021-06-11
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου   Ανακοινώσεις 2021-06-09
Ανακοίνωση κατάταξης υποψηφίων   Ανακοινώσεις 2021-06-09
Γνωστοποίηση για την πλήρωση θέσης Νομικού Συμβούλου   Προκηρύξεις 2021-05-26
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού   Διαγωνισμοί 2021-05-26
Ανακοίνωση ακύρωσης διαγωνισμού     2021-05-26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις     2021-05-12
Διευκρινιστική ανακοίνωση για ορκωτό ελεγκτή-λογιστή   Ανακοινώσεις 2021-05-12