Τομείς

Τομείς Ψυχικής Υγείας Αττικής

Υπουργικές αποφάσεις: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας, Τεύχος Β΄ 1512/3.5.2018  και  Τεύχος  Β΄ 1518/4.5.2018.

Ιατρείο Μνήμης και Άνοιας (Ι.Μ.Α.)

Μπουμπουλίνας 15 & Νοταρά, Πειραιάς 185 35

Τηλ: 210 4170546, 210 4170500, 210 4118733, 210 4118784
Fax: 210 4174018

Παρέχονται υπηρεσίες κλινικής αξιολόγησης μνημονικής λειτουργίας. Αποστέλλεται κατάλογος αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων πρωτογενούς διερεύνησης διαταραχών μνήμης σε κέντρα ανοιχτής προστασίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

To Ιατρείο Μνήμης και Άνοιας λειτουργεί ως εξωτερικό ιατρείο στα πλαίσια της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων του Παραρτήματος Πειραιά, ημέρες Δευτέρας, Τρίτης και Πέμπτης, ώρες 09.30πμ – 13.30μμ. Το ιατρείο στελεχώνουν νευρολόγος – ψυχίατρος, ψυχολόγος και εθελοντής κοινωνικός λειτουργός.

Βάσει της αξιολόγησης προτείνεται η ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή και στήριξη των οικογενειών των πασχόντων. Η πορεία της θεραπείας επανεκτιμάται ανά τρεις μήνες.

Παρέχονται δίωρα εβδομαδιαία ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια στους συγγενείς και περιθάλποντες. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν: 1. Βιβλιογραφική ενημέρωση για τις μνημονικές και ανοϊκές διαταραχές, 2. Συμμετοχή σε ψυχοθεραπευτικές ομάδες γνωσιακής- συμπεριφορικής προσέγγισης προκειμένου για τον έλεγχο του άγχους, κατάθλιψης, ή/και ψυχικών συγκρούσεων συνεπεία της βαρύτητας και μακρόχρονης πορείας της νόσου.

Το Ι.Μ.Α. παρέχει ειδικότητα στην νευρολογία, ψυχιατρική στα πλαίσια της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων Πειραιά με εξειδίκευση σε θέματα ψυχογηριατρικής. Συμμετέχει στην συγκρότηση επιτροπών εθνικής εμβέλειας για την χάραξη στρατηγικών αντιμετώπισης του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας. Συνεργάζεται με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό - Τμήμα Πειραιά που υλοποιεί προγράμματα «Προστασίας Υπερηλίκων» και «Βοήθειας στο Σπίτι», με την Ελληνική Γεροντολογική -Γηριατρική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία νόσου Altzheimer's και Συναφών Διαταραχών προκειμένου για την προσαρμογή διεθνών δημοσιεύσεων στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.