ΥΕΠ Το Στουπάθειο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ "Το Στουπάθειο"
Λεωφόρος Πεντέλης 135, Χαλάνδρι 15234
Τηλ: 210 6815 256, 210 6827 080
Τηλ & Fax: 210 6815 256
e-mail: stoupatheio@ekepsye.gr

Ιστοσελίδα: sites.google.com/site/tostoupatheio/

Facebook: www.facebook.com/stoupath

 Δείτε το φυλλάδιο της υπηρεσίας εδώ

Η Υπηρεσία Ειδικής Παιδαγωγικής (Υ.Ε.Π.) το "Στουπάθειο" λειτουργεί από το 1962 σε κληροδότημα έπαυλης Αναστασίου Στουπάθη και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου.

Στην Υ.Ε.Π «Στουπάθειο» παρέχονται υπηρεσίες θεραπευτικής παιδαγωγικής σε εφήβους και νέους ενήλικες 15-30 χρόνων με βαριά ή σοβαρή νοητική υστέρηση και συγγενείς διαταραχές.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00πμ – 14:00μμ. σύμφωνα με το διδακτικό έτος μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία (Φ.Ε.Κ. 161 τ. Α΄/13-07-1998).

Παρέχεται καθημερινή μεταφορά με υπηρεσιακά σχολικά λεωφορεία. Οι δαπάνες ημερήσιας περίθαλψης καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.

Η Υπηρεσία Ειδικής Παιδαγωγικής «το Στουπάθειο» στελεχώνεται από παιδοψυχίατρο ή  ψυχίατρο, ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργό, εργοθεραπεύτρια, επισκέπτρια υγείας, ειδική παιδαγωγό, τεχνικούς εκπαιδευτές και βοηθό παιδαγωγού. Παρέχονται:

 • Κλινική προσέγγιση-θεραπευτική στήριξη
 • Παιδαγωγική-εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Προγράμματα
 • Υπηρεσίες αξιοποίησης κοινοτικών πόρων

Η αξιολογητική διαδικασία περιλαμβάνει:

Λήψη πλήρους αναπτυξιακού και οικογενειακού ιστορικού, αξιολόγηση αισθητικοκινητικής ανάπτυξης, αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών, αξιολόγηση βαθμού αυτοεξυπηρέτησης και ελέγχου σωματικών λειτουργιών, συναισθηματικής απόκρισης, προβλημάτων συμπεριφοράς. Αξιολογούνται ειδικές δεξιότητες. Συνεκτιμάται η παρούσα κατάσταση σωματικής υγείας.  Μετά από δίμηνη δοκιμαστική περίοδο αποφασίζεται η εγγραφή ή μη του νέου στην υπηρεσία.

Κριτήρια και Διαδικασία Εισαγωγής

Κριτήρια εισαγωγής:

 • Δείκτης νοημοσύνης 30 μέχρι 55.
 • Ικανότητα ελέγχου σφιγκτήρων.
 • Απουσία αποτρεπτικών αισθητηριακών και κινητικών δυσκολιών για την συμμετοχή στα ομαδικά προγράμματα ειδικής αγωγής.

Διαδικασία εισαγωγής:

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται από πενταμελή υπηρεσιακή διεπιστημονική επιτροπή απαρτιζόμενη από τις ειδικότητες παιδοψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και ειδικού παιδαγωγού.

Τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής αξιολόγησης ανακοινώνονται στους γονείς από την διεύθυνση και την κοινωνική λειτουργό της Υπηρεσίας.

Η κλινική-θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει:

 • Θεραπευτικές προσεγγίσεις στους εφήβους και νέους
 • Υποστηρικτική γονέων
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Διασυνδετική κλινική εργασία

Η παιδαγωγική προσέγγιση περιλαμβάνει:

Εργαστήρια:

 • Γενικής Χειροτεχνίας
 • Οικιακής Οικονομίας & παρασκευής εδεσμάτων
 • Κηπουρικής
 • Κατασκευής κοσμημάτων
Οι βασικοί στόχοι είναι η εμπέδωση και ο εμπλουτισμός των αποκτηθέντων δεξιοτήτων, η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων, η απόκτηση αυτονομίας και η ανάπτυξη δυνατοτήτων κοινωνικής συμμετοχής και συναλλαγής, η τόνωση της αυτοπεποίθησης και η βελτίωση της εικόνας του εαυτού και η αφομοίωση, αν είναι δυνατό, κάποιων εργασιακών συμπεριφορών και συνηθειών.
 
 • Προγράμματα:
 1. Προσχολικών δεξιοτήτων - γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής
 2. Φυσικής Αγωγής - γυμναστικής, χορού, κολύμβησης
 3. Μουσικοθεραπείας
 4. Θεατρικών δρώμενων
 5. Οδηγισμού

Ο στόχος είναι πολλαπλός. Η περαιτέρω ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός δεξιοτήτων που αφορούν τον ψυχοκινητικό, συναισθηματικό και γνωστικό τομέα. Η επιμόρφωση των νέων σε πεδία των δυνατοτήτων τους, η ψυχαγωγία τους και τέλος η ψυχοκοινωνική τους ένταξη στην ζωή, στην κοινωνία.

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης της Κοινότητας και της αξιοπόιησης κοινοτικών πόρων περιλαμβάνουν:

 • Συνεργασία με Δήμους, Υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας, ομοειδή Ιδρύματα και Σχολεία
 • Εξοικονόμηση πόρων από χορηγείες Εταιρειών, Τραπεζικών Ιδρυμάτων, οικείο Δήμο, φορείς και ιδιώτες.
 • Επισκέψεις σε μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, θέατρο κούκλας, ζωολογικό πάρκο, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις του Ταμείου για τα Παιδιά των Ηνωμένων Εθνών.
 • Πρόσκληση επισκέψεων και εκδηλώσεων σχολείων, θεατρικών ομάδων, εταιρειών, μουσικού συνόλου οικείου Δήμου, φέροντα Οργανισμού στους χώρους της ΥΕΠ «Στουπάθειο».

Εκπαίδευση και Εθελοντική Εργασία:

 • Στην ΥΕΠ Στουπάθειο παρέχεται πρακτική άσκηση φοιτητών κοινωνικής εργασίας, ψυχολογίας, εργοθεραπείας, νοσηλευτικής. Το έργο της Υπηρεσίας προάγουν εθελοντικά εργαζόμενοι επαγγελματίες μουσικοθεραπείας, ψυχολογίας και φοιτητές γυμναστικής ακαδημίας. Κοινωνικές ομάδες επίσης προσφέρουν εθελοντική εργασία απαντώντας στις ανάγκες στήριξης του έργου της Υπηρεσίας.