Τομείς

Τομείς Ψυχικής Υγείας Αττικής

Υπουργικές αποφάσεις: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας, Τεύχος Β΄ 1512/3.5.2018  και  Τεύχος  Β΄ 1518/4.5.2018.

Δομή Ψυχικής Υγείας Ζακύνθου

Μονάδες Διευθύνσεις Τηλέφωνα
Μονάδα Ενηλίκων Φώσκολου & Ι. Φιλώτη 4, 291 00 Ζάκυνθος 26950 26 668