Τομείς

Τομείς Ψυχικής Υγείας Αττικής Ενηλίκων

Υπουργικές αποφάσεις: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας, Τεύχος Β΄ 1512/3.5.2018  και  Τεύχος  Β΄ 1518/4.5.2018.

 

Τομείς Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Υπουργικές αποφάσεις: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων:Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης

Μονάδες Διευθύνσεις Τηλέφωνα

Μονάδα Παιδιών και Εφήβων (Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία)

Εξυπηρετεί παιδιά και εφήβους έως 16 ετών που παρουσιάζουν ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα καθώς και αναπτυξιακές και μαθησιακές διαταραχές. Παρέχονται διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Είναι πιστοποιημένος φορέας για έκδοση γνωματεύσεων για σχολική χρήση. 

Χρυσοστόμου 25, 713 06 Ηράκλειο Κρήτης

email: ekepsyeher@hotmail.com

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810 244 409, Διευθυντής: 2810 285819, 

Fax: 2810 244 393 

Μονάδα Ενηλίκων (Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Συμβουλευτικό - Ψυχιατρικό τμήμα Ενηλίκων)

Μονάδα Ημερήσιας Περίθαλψης - Υπηρεσία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης