Τομείς

Τομείς Ψυχικής Υγείας Αττικής Ενηλίκων

Υπουργικές αποφάσεις: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας, Τεύχος Β΄ 1512/3.5.2018  και  Τεύχος  Β΄ 1518/4.5.2018.

 

Τομείς Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Υπουργικές αποφάσεις: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων:Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας

Μονάδες Διευθύνσεις Τηλέφωνα
Μονάδα Παιδιών και Εφήβων (Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία Μονάδα Εφήβων)

Μυκηνών 1, Πλ. Γ. Παπανδρέου  Πάτρα, 26332

email:psiatr@yahoo.com

2610 336 666

2610 335 043 Fax
e-mail: psiatr@yahoo.com
Μονάδα Ενηλίκων (Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Συμβουλευτικό-Ψυχιατρικό τμήμα Ενηλίκων - Μονάδα Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας)
Υπηρεσία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης