Τομείς

Τομείς Ψυχικής Υγείας Αττικής

Υπουργικές αποφάσεις: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας, Τεύχος Β΄ 1512/3.5.2018  και  Τεύχος  Β΄ 1518/4.5.2018.

Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας

Μονάδες Διευθύνσεις Τηλέφωνα
Μονάδα Παιδιών και Εφήβων (Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία Μονάδα Εφήβων)

Μυκηνών 1, Πλ. Γ. Παπανδρέου  Πάτρα, 26332

email:psiatr@yahoo.com

2610 336 666

2610 335 043 Fax
e-mail: psiatr@yahoo.com
Μονάδα Ενηλίκων (Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Συμβουλευτικό-Ψυχιατρικό τμήμα Ενηλίκων - Μονάδα Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας)
Υπηρεσία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης