Υπηρεσίες Χαλανδρίου

Υπηρεσίες Διευθύνσεις Τηλέφωνα
  • Αποκαταστασιακή Δομή Ψυχικής Υγείας για άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές «Στουπάθειο»

 

   Λ. Πεντέλης 135, 152 34 Χαλάνδρι

email  Στουπαθείου: stoupath@otenet.gr, stoupatheio@e-ekepsye.gr

email Θεραπευτικής: therap.monada@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

  

 210 68 15 256
Fax: 210 68 15 672