Υπηρεσίες Χαλανδρίου

Υπηρεσίες Διευθύνσεις Τηλέφωνα

 

   Λ. Πεντέλης 135, 152 34 Χαλάνδρι

email  Στουπαθείου: stoupatheio@ekepsye.gr

email Θεραπευτικής: therapeftiki@ekepsye.gr

 

 

 

 

 

 

 

  

 210 68 15 256
Fax: 210 68 15 672