Τομείς

Τομείς Ψυχικής Υγείας Αττικής

Υπουργικές αποφάσεις: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας, Τεύχος Β΄ 1512/3.5.2018  και  Τεύχος  Β΄ 1518/4.5.2018.

Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. Αθήνας

Μετσόβου 33, Αθήνα 
Τηλ: 210 8229 681

Ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας και Εξυπηρέτησης Κοινού:
09:00πμ - 14:00μμ

Παρέχεται Θεραπεία Συμπεριφοράς σε ενήλικες που παρουσιάζουν κυρίως διαταραχές άγχους (διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, ειδικές φοβίες, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, μετατραυματική διαταραχή άγχους) και συγκεκριμένες διαταραχές παρορμήσεων όπως τριχοτιλλομανία.

H Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς (ΜΘΣ) του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε λειτουργεί από το 1988. Ο ρυθμός ανάληψης νέων περιστατικών είναι περίπου 50 ετησίως. Η λίστα αναμονής περί τις 2 εβδομάδες. Στα πλαίσια της Θεραπείας Συμπεριφοράς πραγματοποιείται έκθεση των θεραπευόμενων παρουσία θεραπευτή σε ερεθίσματα που αξιολογούνται ως συνδεόμενα με συμπτώματα άγχους και συμπεριφορές αποφυγής.

Παρέχεται εκπαίδευση στις τεχνικές της θεραπείας συμπεριφοράς σε εθελοντικά εργαζόμενους επιστήμονες ψυχικής υγείας.